Daas : een synoniem

Daas wordt als een bijvoeglijk naamwoord (daas) en een werkwoord (dazen, daasde, gedaasd) in de Nederlandse taal gebruikt.

Het bijvoeglijk naamwoord 'daas' is een synoniem voor de volgende woorden:
Als werkwoord wordt 'dazen' (dazen, daasde, gedaasd) gebruikt om aan te geven dat er langdurig en breedsprakerig over een onderwerp wordt uitgeweid zonder dat de lengte van het gesprokene iets wezenlijks toevoegt. Als zodanig is 'dazen' een synoniem voor de volgende begrippen:
Enkele zinnen die het gebruik van 'daas' illustreren zijn:
Ook in enkele gedichten wordt daas gebruikt. Voorbeelde hiervan zijn:

Terug naar de hoofdpagina