Daas : een vliegensoort

Een daas is een lid van de familie van de Tabanidae; een tot de vliegen behorende groep van bloedzuigende insecten. Een daas wordt ook wel een brems, steekvlieg, paardenvlieg of (in het Zuiden) blinde daas (soms blindaas) genoemd (zie ook: J. Goossens). In het Engels duidt men een daas aan als een 'horse fly', 'forest fly' of 'deer fly'. De familie van de dazen is wereldwijd verspreid; er zijn vermoedelijk ongeveer 3000 soorten. In Nederland leven zo'n 35 soorten waarvan de meest bekende de regendaas, de goudoogdaas en de z.g. 'grote dazen' (zoals de paarden- en runderdaas) zijn. De regendaas is de in Nederland meest algemeen voorkomende soort. Dazen worden soms verward met horzels en zijn wetenschappelijk gezien ook geen echte steekvliegen.


Haematopota pluvialis, gewone regendaas    Chrysops relictus, goudoogdaas    Tabanus sudeticus, paardendaas    Tabanus bovinus, runderdaas
Gewone regendaas  -  Goudoogdaas  -  Paardendaas  -  Runderdaas


Dazen hebben grote ogen, vaak met een fraai kleurenpatroon. Over het algemeen zijn het forse, stevig gebouwde vliegen. Ze zijn herkenbaar aan de antennes met drie segmenten waarvan het meest vergelegen deel vaak een ringvormig patroon heeft zonder duidelijk haar. De kop is van achteren recht afgeknot en steekt aan de zijkant wat naast het lijf. De monddelen bestaan uit een krachtige 'steek'snuit. De 'steek'borstels van die snuit zijn relatief dik wat de beet (dazen steken niet ze bijten!) zo pijnlijk maakt. Alleen vrouwtjes dazen bijten; ze hebben het bloed nodig voor de voortplanting. Voor de rest leven dazen van nectar en stuifmeel. Dazen ontwikkelen zich langzaam (ongeveer 1 generatie per jaar) maar de volwassen vliegen komen vaak tegelijk uit zodat plagen kunnen optreden. Deze duren meestal 3 tot 4 weken. Meer informatie is hier te vinden.


De taxonomische indeling van de dazen is als volgt (waar mogelijk is tussen haakjes de Nederlandse naam toegevoegd):

De Tabanidae familie omvat meerdere soorten die in meerdere subfamilies zijn ingedeeld. Over drie subfamilies is duidelijkheid, mogelijk is er ook een vierde (zeer kleine) subfamilie. De onderverdeling van de Tabanidae familie is:


Terug naar de hoofdpagina